Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Digifotocursus ten aanzien van onderstaande websites op het volgende:

www.dfcursus.nl
www.dfcursus.be
www.completecursusfotografie.nl
www.completecursusfotografie.be
www.photo-exposure.nl
www.photo-exposure.be

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Digifotocursus. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijke schriftelijk toestemming van Digifotocursus. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Digifotocursus aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Digifotocursus behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zicht feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Digifotocursus, welke geen eigendom zijn van Digifotocursus. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Digifotocursus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Digifotocursus.

Digifotocursus sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met deelname aan een workshop, fotowandeling, workshopreis of bedrijfsuitje.